logo costumi


O nás

Skupina tradičních biziackých lidových krojů (Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi) se formálně ustavila jako sdružení vroku 2000, ale ve skutečnosti je vaktivní už od roku 1991, tedy od doby, kdy Kulturní a rekreační sdružení ”Don E. Brandl“ z Turriaca veřejně prezentovalo studii doktorky Mariny Dorsi o biziackém ženském lidovém kroji.
Včasné době čítá skupina kolem čtyřiceti členů mezi ženami, muži a dětmi, udržuje biziacké tradice a dialekt a zprostředkovává jejich poznání zároveň s propagací oblasti Biziacka díky různým kulturním a folklórním iniciativám.
Sdružení spolupracuje se všemi místními institucemi a reprezentuje Biziacko, provincii a celý region přiýznamnějších národních i mezinárodních setkáních.

Turriaco, “A spanociar” 21.09.02

Turriaco, “Quarto stato” 25.03.01


Piazza Libertà: Villa Priuli. 15.05.2005